Nữ bác sĩ bị bệnh nhân lừa uống thuốc ngủ. ” Không…không…nô lệ chào đón chủ nhân. “Khóa tôi lại?” Không dễ. Đồ nô lệ rẻ tiền. “A…” An Thiệu Đình kinh hãi nhìn hắn trong máy quay túm tóc Nguyên Khả Tân, ném cô lên giường, cởi quần lót của cô, sau đó dùng sợi dây xích mang theo trói cô lại, hai chân cô đan chặt vào nhau, Sau đó anh kéo một đầu sợi dây buộc vào đầu giường, đi đến đầu kia nắm lấy tay Nguyên Khả Tâm, kéo mạnh tay cô về cuối giường, cho đến khi cơ thể cô bó chặt. Cứng người, hắn nhảy tới, dùng thêm hai sợi dây xích trói hai tay Nguyên Khả Hinh vào hai bên thành giường.