Tên cha dượng đồi bại hiếp dâm con gái vợ. Bạn đã khỏi bệnh mộng du nhưng có thể bạn không biết rằng mình cũng nói rất nhiều trong giấc mơ. Bạn đã kể đi kể lại tất cả những bí mật của bạn cho tôi nghe, ngay trong tai tôi. Ồ! Lúc đó tôi thực sự đau đớn. Nếu bạn vừa thay đổi tính cách của mình, tôi có thể tưởng tượng rằng bạn có thể thay đổi lại. Tuy nhiên, nếu thế giới tôi đang sống chỉ là giấc mơ của bạn, và chủ nhân của tôi chỉ là bạn trong giấc mơ, và bạn đã chữa khỏi hoàn toàn chứng mộng du của mình, chẳng phải bạn sẽ phá hủy hoàn toàn cả thế giới của tôi sao? Ồ!